Kapcsolat

Tel.:  +36-1-431-8261
Fax :  +36 1 431-8262

Mobil: +36 30 989 4833

E mail : info@chainer.hu

Levélcím:1474 Budapest 

             Pf.:517

Ügyféltájékoztató

Online biztosítákötés folyamata

Hogy válthatok biztosítót?

Személyes adatok védelme

 

2015.08.31

Tájékoztató az Astra

Biztosítóval kapcsolatos 

tudnivalókról


Vissza a klubrádió honlapjára

Önnek mindegy,de a Klubrádiónak nem,hogy az internet segítségével hol köt,hol vált biztosítást.

Ha ezen a honlapon keresztül köti meg biztosításait,akkor tagja lesz a Klubrádiót támogatók népes táborának!

   CASCO

 

     Utas


 

 

 


TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATVÉDELEMRÕL ÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A biztosítási ajánlat elkészítéséhez szükséges adatok megadását biztonsági okokból a Chainer Biztosítási Alkusz Kft regisztrációhoz köti. A személyes adatok megadása a biztosítási ajánlat elkészítéséhez minden esetben önkéntes, a megadott adatokat a Chainer Biztosítási Alkusz Kft biztosítási titokként kezeli.

A Chainer Biztosítási Alkusz Kft, mint adatkezelõ, csakis azon személyes adatokat kéri megadni a regisztrációt követõen, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kezdeményezett biztosítási szerzõdés létrejöttéhez. A Chainer Biztosítási Alkusz Kft azon személyes adatokat jogosult kezelni, melyek a biztosítási szerzõdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, az alkuszi feladatokkal és szolgáltatásokkal összefüggnek. Az adatkezelés célja a biztosítási szerzõdés megkötése, a szerzõdés esetleges módosítása, az állományban tartás és a szerzõdéskezelés. Az adatok kezelésének tartama és a nyilvántartása a szerzõdõ nevére, lakcímére, telefonszámára, e-mail címére, személy igazolvány számára, gépjármûve adataira vonatkozik, mely adatokat a Chainer Biztosítási Alkusz Kft a jogviszony fennállása alatt, de legalább addig köteles kezeli, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ.

A Chainer Biztosítási Alkusz Kft.  a Regisztráló/Megbízó adatait biztosítási titokként kezeli, azt a Regisztráló/Megbízó beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki, kivéve a Megbízó által választott szolgáltatást nyújtó Biztosítót. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. Törvény 157§ 157/A §-ban  meghatározott szervek megkeresése esetén. Mivel a kapcsolat Interneten keresztül jön létre, a Chainer Biztosítási Alkusz Kft. részérõl fokozott ellenõrzési és biztonsági követelmények betartása szükségeltetik. Az adatvédelem a díjszámítási modult elkészítõ, mûködtetõ és elérhetõvé tevõ szolgáltatóra (SK Trend Kft. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 80. cg: 01-09-720079), mint adatfeldolgozóra is vonatkozik, így a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti és biztosítási titokként köteles kezelni.

Regisztráló/Megbízó köteles a kezdeményezett biztosítási szerzõdés megkötéséhez a valóságnak megfeleli adatokat megadni és közölni minden olyan körülményt, melyre az oldalon keresztül a Chainer Biztosítási Alkusz Kft. kérdést tesz fel. A megadott adatok valóságtartalmáért minden esetben Regisztráló/Megbízó a felelõs. Amennyiben a Chainer Biztosítási Alkusz Kft. tudomást szerez arról, hogy Regisztráló/Megbízó a jogszabályokat sérti módon más személyes adatait adja meg, vagy egyébként az adatvédelmi szabályokat megszegte, a Chainer Biztosítási Alkusz Kft. kötelezettsége, hogy a szükséges jogi intézkedéseket megtegye és jelentse azt az illetékes hatóságoknak.      

A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló 1995. évi XCVI. Törvény 96-97.§-ban tételesen felsorolt esetekben és az ott meghatározott szervek megkeresése esetén.

A Honlap megtekintésével a felhasználó  távközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Chainer Kft. részérõl fokozott ellenõrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelõen a Chainer Kft. az adatvédelmi jog hatályos elõírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása technikai szempontok szerint is biztonságosnak minõsüljön. Ugyanez a Honlapot elérhetõvé tevõ szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. A Chainer Kft. a felhasználó által a Honlap igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemû felelõsségét kizárja.

Vissza a főoldalra<<<<<